Ảnh ngẫu nhiên

Happy_new_year.swf Covernewyear.jpg Lienkhuctrung_thu.swf R.jpg DSC02379.jpg Nhat__ky_cua_me_sen_trang.swf LONG_ME2.swf THIEN_CHUC.swf ME_TOI.swf ME_TOI.swf Hoa_tau.swf Nhu_da_dau_yeu14.swf QuehuongtoiB.swf Chuc_mung_832013.swf Doi_canh_tinh_yeu__Hoa_tau.swf Loan_nam_moi_2013.swf Chi_yeu_minh_anh_.swf Ngay_tet_que_em.swf Xuanhopmatmoi1.swf

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Từ Thị Thúy Nhẫn)

Điều tra ý kiến

Theo bạn, quan niệm cho rằng học trò không phải là cái bình cần đổ đầy kiến thức mà là một ngọn nến cần được thắp lên là :
Đúng
Chưa hoàn toàn đúng
Sai

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Gốc > Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học >

  Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học

  PHIẾU CHẤM ĐIỂM
  Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống
  thực tiễn dành cho học sinh trung học
  1.      Họ và tên người đánh giá xếp loại:............................................... ………………
  2.      Đơn vị công tác:.............................. ……....................................... ………………
  3.      Mã số bài viết HS, nhóm HS được đánh giá:............................... ………………
  4. Đánh giá và xếp loại: Đánh giá đến mức 0,25 điểm ở từng tiêu chí

  Các mặt

  Các yêu cầu

  Điểm

  Tình huống

  1

  Tình huống đặt ra mang tính thực tiễn
  (1 điểm)

   

  2

  Có thể được giải quyết bằng kiến thức, kỹ năng của học sinh dự thi
  (1 điểm),

   

  3

  Có thể giải quyết bằng kinh nghiệm của học sinh dự thi
  (1 điểm)

   

  Mục tiêu

  4

  Bài viết xác định rõ vấn đề, mục tiêu cần giải quyết
  (1,5 điểm)

   

  5

  Nêu bật được vai trò, ý nghĩa của việc giải quyết tình huống
  (1,5 điểm)

   

  Sáng tạo

  6

  Bài viết thể hiện được tính sáng tạo trong việc vận dụng những kiến thức, kĩ năng của các môn học khác nhau để giải quyết tình huống
  (3 điểm).

   

  7

  Bài viết thể hiện được sự khéo léo trong việc kết hợp những kiến thức, kĩ năng của các môn học khác nhau để giải quyết tình huống
  (3 điểm).

   

   
  Điểm tổng cộng……………./10
  Nhận xét chung (Ưu điểm, tồn tại)
  ......................................................................................................................................................................................................................................................
  CÁCH XẾP LOẠI :  
  a/ Loại giỏi: Điểm tổng cộng đạt từ 8,5 đến 10 và các yêu cầu 1; 6 phải đạt điểm tối đa
  b/ Loại khá: Điểm tổng cộng đạt từ 6,5 đến 8 và yêu cầu 1; 6 phải đạt điểm tối đa
  c/ Loại TB:  Điểm tổng cộng đạt từ 5 đến 6 và các yêu cầu 1phải đạt điểm tối đa
  d/ Loại yếu kém: Điểm tổng cộng đạt từ 4,5 trở xuống.
  Kết quả xếp loại:........................................................................................................... 
                                                                                 Người đánh giá xếp loại
  (Ký tên)

  Phụ lục II (Trang bìa)
  Phiếu thông tin về giáo viên (hoặc nhóm giáo viên) dự thi
   
            - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh/thành phố:.......................................
            - Phòng Giáo dục và Đào tạo (nếu là giáo viên THCS):.................
            - Trường .........................................................................................
            - Địa chỉ:.........................................................................................
                     Điện thoại:............................................................................;
  Email:....................................................................................
            - Họ và tên giáo viên (hoặc nhóm giáo viên):
                     1. Trưởng nhóm:....................................................................
                               Điện thoại:...........................; Email:............................
                     2.............................................................................................
                     3.............................................................................................
            - Mã số Đề án của giáo viên (hoặc nhóm giáo viên) do Chủ tịch Hội đồng thực hiện: ........................................................................................................
            ...............................................................................................................
   

  Phụ lục III 
  Phiếu mô tả dự án dự thi của giáo viên
           
  1. Tên dự án dạy học
  2. Mục tiêu dạy học
  - Cần mô tả kiến thức, kĩ năng, thái độ của những môn học nào, bài học nào sẽ đạt được trong dự án dạy học này.
  - Học sinh cần có năng lực vận dụng những kiến thức liên môn nào để giải quyết các vấn đề dự án dạy học đặt ra.
  3. Đối tượng dạy học của dự án
  Mô tả về đối tượng học sinh: số lượng, lớp, khối lớp và những đặc điểm cần thiết khác của học sinh đã học theo dự án.
  4. Ý nghĩa của dự án
  Mô tả ý nghĩa, vai trò của dự án đối với thực tiễn dạy học, thực tiễn đời sống xã hội.
  5. Thiết bị dạy học, học liệu
  Mô tả các thiết bị, đồ dùng dạy học, học liệu sử dụng trong dạy học.
  Mô tả các ứng dụng CNTT trong việc dạy và học của dự án.
  6. Hoạt động dạy học và tiến trình dạy học
  Mô tả các hoạt động dạy học (mục tiêu, nội dung, cách tổ chức dạy học, phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá, hoạt động của học sinh, hoạt động của giáo viên) theo tiến trình dạy học đã thực hiện với học sinh trong thực tiễn.
  7. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập
  Mô tả cách thức, tiêu chí đánh giá kết quả học tập của học sinh.
  8. Các sản phẩm của học sinh
  Mô tả các sản phẩm của học sinh, minh chứng kết quả học tập của học sinh qua dự án dạy học./.

  PHIẾU CHẤM ĐIỂM
  Cuộc thi Dạy học theo chủ đề Tích hợp
  dành cho giáo viên trung học

  1. Họ và tên người đánh giá xếp loại:.... ………………
  2. Đơn vị công tác:................................ ……....................................... ………………
  3. Mã số Đề án của GV, nhóm GV được đánh giá:............................... ………………

  4. Đánh giá và xếp loại: (đánh giá đến mức 0,25 điểm ở từng tiêu chí)

  Các mặt

  Các yêu cầu

  Điểm

  Mục tiêu
  dạy học

  1

  Mục tiêu của dự án dạy học được xác định rõ ràng, gắn liền với yêu cầu về kiến thức, kĩ năng, thái độ của Chương trình giáo dục phổ thông; (1 điểm)

   

  Tính liên môn của
  dự án

  2

  Chỉ rõ được các mục tiêu về kiến thức của các môn học khác nhau mà học sinh đạt được qua dự án dạy học; (1 điểm)

   

  3

  Chỉ rõ được các mục tiêu về kĩ năng của các môn học khác nhau mà học sinh đạt được qua dự án dạy học; (1 điểm)

   

  Tính
  thực tiễn

  4

  Vai trò, ý nghĩa hay bối cảnh xây dựng dự án gắn liền với thực tiễn cuộc sống, thực tiễn dạy học; (1 điểm)

   

  Tổ chức
  dạy học

  5

  Các hoạt động dạy học được thiết kế hướng tới người học, thúc đẩy sự tìm tòi, khám phá, tự học của học sinh; (1 điểm)

   

  Phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá

  6

  Vận dụng phương pháp dạy học làm người học học tập tích cực, hình thành và phát triển năng lực của học sinh; (1 điểm)

   

  7

  Vận dụng phương pháp kiểm tra đánh giá làm người học học tập tích cực, hình thành và phát triển năng lực của học sinh; (1 điểm)

   

  Ứng dụng
  CNTT

  8

  CNTT được sử dụng một cách hợp lí, sáng tạo để hỗ trợ các hoạt động dạy, học và nâng cao hiệu quả dạy học; (1 điểm)

   

  Kết quả
  dạy học

  9

  Mức độ phù hợp về kiến thức, kĩ năng, thái độ theo yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông (1 điểm)

   

  10

  Năng lực vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết vấn đề thực tiễn của học sinh. (1 điểm)

   

   
  Điểm tổng cộng……………./10
  Nhận xét chung (Ưu điểm, tồn tại)
  ......................................................................................................................................................................................................................................................CÁCH XẾP LOẠI :  
  a/ Loại giỏi: Điểm cộng đạt từ 8,5 đến 10 và các yêu cầu 2; 3; 6; 9 phải đạt điểm tối đa
  b/ Loại khá: Điểm tổng cộng đạt từ 6,5 đến 8 và yêu cầu 2; 3; 6 phải đạt điểm tối đa
  c/ Loại TB:  Điểm tổng cộng đạt từ 5 đến 6 và các yêu cầu 2;3 phải đạt điểm tối đa
  d/ Loại yếu kém: Điểm tổng cộng đạt từ 4,5 trở xuống.
  Kết quả xếp loại:........................................................................................................... 
                                                                                  Người đánh giá xếp loại
                                                                                                (Ký tên)


  Nhắn tin cho tác giả
  Từ Thị Thúy Nhẫn @ 13:33 13/12/2012
  Số lượt xem: 22799
  Số lượt thích: 0 người
  Gửi ý kiến

  Chào mừng quý vị đến với Góc nhìn cuộc sống.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.