Ảnh ngẫu nhiên

Happy_new_year.swf Covernewyear.jpg Lienkhuctrung_thu.swf R.jpg DSC02379.jpg Nhat__ky_cua_me_sen_trang.swf LONG_ME2.swf THIEN_CHUC.swf ME_TOI.swf ME_TOI.swf Hoa_tau.swf Nhu_da_dau_yeu14.swf QuehuongtoiB.swf Chuc_mung_832013.swf Doi_canh_tinh_yeu__Hoa_tau.swf Loan_nam_moi_2013.swf Chi_yeu_minh_anh_.swf Ngay_tet_que_em.swf Xuanhopmatmoi1.swf

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Từ Thị Thúy Nhẫn)

Điều tra ý kiến

Theo bạn, quan niệm cho rằng học trò không phải là cái bình cần đổ đầy kiến thức mà là một ngọn nến cần được thắp lên là :
Đúng
Chưa hoàn toàn đúng
Sai

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Gốc > Bồi dưỡng HSG môn Văn >

  Chương trình BDHSG môn Ngữ văn lớp 10

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

   

   

   

   

   

   

   

   

  CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN SÂU MÔN NGỮ VĂN LỚP 10

  TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  I. MỤC ĐÍCH

   

  1)      Thống nhất trên phạm vi toàn quốc kế hoạch và nội dung dạy học môn Ngữ văn cho các trường THPT chuyên.

  2)      Thống nhất trên phạm vi toàn quốc nội dung bồi dưỡng học sinh giỏi cấp THPT

   

  II. KẾ HOẠCH DẠY HỌC

   

                Tæng sè tiÕt : 150% cña ch­¬ng tr×nh n©ng cao, trong ®ã 50% dµnh cho néi dung chuyªn s©u

  • Tổng thời lượng môn Ngữ văn của Chương trình Nâng cao là 4 tiết  x 35 tuần = 140 tiết/ năm
  • Tổng thời lượng cho môn Ngữ văn của trường Chuyên là 6 tiết x 35 tuần = 210 tiết /năm
  • Tổng số tiết học thêm môn Ngữ văn của trường chuyên văn là : 70 tiết/ năm

              Học kì  I: 35 tiết

              Học kì II: 35 tiết.

   

  III. NỘI DUNG DẠY HỌC

   

  3.1. Cấu trúc nội dạy học:

              - Nội dung nâng cao: được quy định trong Chương trình nâng cao môn Ngữ văn lớp 10, ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 95 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

              - Nội dung chuyên sâu: được xây dựng dưới dạng các chuyên đề. Số tiết tối đa dành cho mỗi chuyên đề là 7 tiết, tối thiểu là 4 tiết. Số tiết của nội dung chuyên sâu chủ yếu dành cho phần văn học ( văn học dân gian, văn học trung đại, văn học  nước ngoài, lí luận văn học), sau đó là Làm văn. Nội dung Tiếng Việt chủ yếu là thực hành phân tích vai trò, tác dụng của tiếng Việt trong tác phẩm văn học. Cụ thể 

  a)    Số tiết dành cho phần Văn học là 51 tiết, trong đó:

  + Lý luận văn học: 1 chuyên đề, 5 tiết

  + Văn học dân gian : 3 chuyên đề, 18 tiết

  + Văn học Trung đại : 3 chuyên đề, 18 tiết

  + Văn học nước ngoài : 2 chuyên đề, 10 tiết

  b) Số tiết dành cho Tiếng Việt là 7 tiết, 1 chuyên đề

  c) Số tiết dành cho Làm văn là 12 tiết, 2 chuyên đề

   


  Danh môc c¸c chuyªn ®Ò chuyªn s©u dµnh cho líp 10

   

  STT

  Tên chuyên đề

  Số tiết

  Ghi chú

  1

  Văn học – nhà văn – Quá trình sáng tác

  5

  Trọng tâm: phần văn học

  2

  Những đặc trưng cơ bản của thi pháp ca dao Việt Nam

  6

   

   

  3

  Tinh thần nhân văn qua một số truyện cổ dân gian Việt Nam (thần thoại, sử thi, truyền thuyết, truyện thơ, cổ tích, truyện cười) trong chương trình Ngữ văn 10 nâng cao

   

  7

   

  4

  Vai trò của văn học dân gian đối với văn học viết

  5

   

  5

  Nguyễn Trãi – nhà tư tưởng lớn, nhà văn lớn

  6

   

  6

  Nguyễn Du – thơ chữ Hán và truyện Kiều

  6

  Trọng tâm : Truyện Kiều

  7

  Đặc trưng thi pháp văn học trung đại Việt Nam

  6

   

   

  8

  Sử thi cổ đại Hilạp, Ấn Độ qua tác phẩm Ôđixê của Hômerơ và Ramayana của Vanmiki

   

  4

   

   

  9

  Đặc trưng cơ bản của thơ Đường (qua các bài thơ Đường trong chương trình Ngữ văn 10 nâng cao)

   

  6

   

   

  10

  Sự giàu đẹp của tiếng Việt qua một số bài ca dao, các tác phẩm nôm và diễn nôm thời trung đại trong chương trình Ngữ văn 10 nâng cao

  7

  Trọng tâm: Ca dao và Truyện Ki ều

   

  11

   

  Những yêu cầu cơ bản của một bài văn hay

   

  7

   

   

   

  12

   

  Đề văn: Phân tích và luyện tập

   

  5

   

  Trọng tâm : đề mở 

   

  3.2. Nội dung chuyên sâu

   

  Chuyên đề 1: Văn học – Nhà văn – Quá trình sáng tác

  Số tiết: 05

  Nội dung

  Mức độ cần đạt

  Ghi chú

  1. Văn học – Nhà văn – Quá trình sáng tác

  1.1. Văn học

  a) Khái niệm văn học – Nghĩa rộng – Nghĩa hẹp tức văn nghệ thuật: Chuyển tải tư tưởng, tình cảm, thẩm mĩ bằng hình tượng nghệ thuật.

  b) Đặc trưng ngôn từ nghệ thuật - Kĩ năng riêng của tính phi vật thể của ngôn ngữ - Tính đa nghĩa của ngôn từ nghệ thuật.

  c) Các chức năng, các ý nghĩa và giá trị của văn học: Chức năng giao tiếp, chức năng giải trí, ý nghĩa tư tưởng, giá trị thẩm mĩ.

  d) Nguyên tắc phân chia các thể loại văn học. Điểm qua các thể loại văn học chính, thời cổ đại, trung đại.

  1.2. Nhà văn

  a) Tư chất nghệ sĩ: Giàu tình cảm, tâm hồn phong phú, nhân cách đẹp.

  b) Các tiền đề của tài năng: Trực giác, tưởng tượng, trí nhớ tốt, tài quan sát, giàu trải nghiệm đời sống.

  1.3. Quá trình sáng tạo

  a) Cảm hứng sáng tạo.

  b) Ý đồ sáng tác, lập sơ đồ hay đề cương. Viết, sửa chữa.

  2. Thực hành, phân tích, đánh giá một số văn bản thuộc thể loại khác nhau. Phân tích quá trình sáng tác một tác phẩm cụ thể. Phân tích tư cách, phẩm chất của một nhà văn (từ những tư liệu cụ thể nắm được).

  1. Kiến thức

  - Hiểu được các khái niệm văn học (nghĩa rộng, nghĩa hẹp), hình tượng nghệ thuật, đặc trưng ngôn từ nghệ thuật, các ý nghĩa và giá trị của văn học.

  - Nắm được nguyên tắc phân chia các thể loại văn học và đặc trưng thể loại của các văn bản trong chương trình.

  - Hiểu được những điểm cơ bản về tư chất nghệ sĩ, các tiền đề cảu tài năng văn học và quá trình sáng tạo của một vài tác phẩm văn học.

  2. Kĩ năng

  - Phân biệt được bài văn theo nghĩa rộng và nghĩa hẹp. Phân tích, chứng minh được ý nghĩa, tư tưởng và giá trị thẩm mĩ của những văn bản văn học trong chương trình Ngữ văn 10 nâng cao, đồng thời qua đó, hiểu được thế nào là phẩm chất, tài năng của các tác giả.

  3. Thái độ

  Thêm yêu quí các áng văn và các nhà văn được học trong chương trình Ngữ văn 10 nâng cao

  - Học sinh đọc tài liệu tham khảo và trả lời các câu hỏi hướng dẫn.

  - Chú ý thực hành dứói hình thức bài tập viết hay thảo luận nhóm với các nội dung:

  + Phân tích các giá trị của một số văn bản văn học thuộc các thể loại khác trong chương trình Ngữ văn 10 nâng cao.

  + Trao đổi về tư cách, phẩm chất nhà văn và quá trình sáng tạo của một tác phẩm văn học qua tư liệu về một số nhà văn và tác phẩm được học trong chương trình .

  + Học sinh cần được cung cấp thêm tư liệu về nhà văn và quá trình sáng tạo tác phẩm văn học khai thác từ các sách báo, hồi kí, kinh nghiệm sáng tác của nhà văn, chân dung văn học v.v…

  Chuyên đề 2: Những đặc trưng cơ bản của thi pháp cao dao Việt Nam

  Số tiết : 06

   

  Nội dung

  Mức độ cần đạt

  Ghi chú

  1. Khái niệm thi pháp (đại cương)

  2. Những đặc trưng cơ bản của thi pháp ca dao Việt Nam:

  a) Đặc trưng cái tôi trữ tình trong ca dao, tính tập thể trong sáng tác và tính truyền miệng trong lưu hành, giao tiếp khiến cái tôi trữ tình của ca dao không có dấu vết cá nhân cá thể.

  b) Thòi gian, không gian diễn xướng (thời gian hiện tại, không gian trần thế, đời thường, bình dị, phiếm chỉ, gắn với môi trường sống thân thuộc của người bình dân).

  c) Các biểu tượng phổ biến (khác với các biểu tượng trong văn học viết).

  d) Mô hình câu từ. Các công thức ngôn từ thường lặp lại trong nhiều bài ca dao.

  e) Thể thơ lục bát được vận dụng một cách hồn nhiên, phóng túng và những biến thể của nó như đặc trưng riêng của ca dao.

  g) Ngôn từ giản dị, chất phác, ngắn gọn, gần với lời nói trong sinh hoạt đời thường.

  3. Thực hành

  Phân tích những đặc trưng cơ bản của thi pháp cao dao qua những bài trong chương trình Ngữ văn 10 nâng cao. Chú ý so sánh với thơ trong bộ phận văn học viết

  1. Kiến thức

          Nắm được những nét cơ bản của thi pháp ca dao ViệtNam.

   

  2. Kĩ năng

  - Phân tích và chứng minh được những đặc trưng cơ bản của thi pháp ca dao trong tương quan so sánh với thơ trong văn học viết.

  (Chủ yếu khai thác những văn bản ca dao và thơ của bộ phận văn học viết trong chương trình Ngữ văn 10 nâng cao)

  - Biết cách đọc hiểu ca dao theo đúng đặc trưng thi pháp của nó; thấy được cái hay cái đẹp của ca dao...

  - Hướng dẫn học sinh đọc tài liệu tham khảo và trả lời các câu hỏi hướng dẫn học tập.

  - Cần chú trọng thực hành:

  + Rút ra nhận xét về đặc trưng thi pháp ca dao từ những bài ca dao cụ thể trong chương trình Ngữ văn 10 nâng cao.

  + So sánh ca dao với thơ trong bộ phận văn học viết (chú ý thơ lục bát và song thất lục bát),

  - Chú ý thực hành phân tích ca dao theo đặc trưng thi pháp hơn là cung cấp lí thuyết về thi pháp ca dao.

   


   Chuyên đề 3 : Tinh thần nhân văn qua một số truyện cổ dân gian Việt Nam (thần thoại, sử thi, truyền thuyết, truyện thơ, cổ tích, truyện cười) trong chương trình lớp 10 nâng cao

  Số tiết: 07

   

  Nội dung

  Mức độ cần đạt

  Ghi chú

  1. Nhân văn là thước đo giá trị văn học của mọi thời đại

  2. Tinh thần nhân văn là tư tưởng xuyên suốt các loại hình truyện cổ dân gian ViệtNamvới những biểu hiện phong phú:

  - Khát vọng chinh phục, chế ngự thiên nhiên, giải thích tự nhiên (Đăm Săn, Đẻ đất đẻ nước).

  - Khát vọng độc lập, tự cường (An Dương Vương, Mỵ Châu – Trọng Thuỷ).

  - Ngợi ca tình nghĩa, đạo lý (Chử Đồng Tử, Tiễn dặn người yêu, Đăm Săn).

  - Khát vọng về công lý: Tấm Cám, một số truyện cười.

  - Cái nhìn khoan dung đối với con người (Mỵ Châu – Trọng Thuỷ, một số truyện cười).

  3. Thực hành phân tích tinh thần nhân văn của một số tác phẩm văn học dân gian.

   

   

  1. 1.      Kiến thức

  -        Nắm được ý nghĩa cơ bản của khái niệm “nhân văn”, hiểu nhân văn là thước đo của văn học.

  -        Nắm được một số biểu hiện nổi bật của tinh thần nhân văn.

  -        Khái quát được tinh thần nhân văn là tư tưởng xuyên suốt các truyện cổ dân gian ViệtNam.

  1. 2.      Kỹ năng

       Phân tích được tinh thần nhân văn biểu hiện trong một truyện cổ dân gian ViệtNam, biết liên hệ với truyền thống văn hoá lâu đời của dân tộc.

  1. 3.      Thái độ

       Trân trọng di sản văn học quá khứ, cảm thông với tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân. Có ý thức về công bằng sự khoan dung trong xã hội hiện đại.

   

  Học sinh đọc mở rộng

  thêm một số tác phẩm

  ngoài chương trình,

  trả lời câu hỏi hướng

  dẫn và thực hành

  phân tích tác phẩm.

   

   


  Chuyên đề 4 : Vai trò của văn học dân gian đối với văn học viết Việt Nam

  Số tiết : 05

  Nội dung

  Mức độ cần đạt

  Ghi chú

  1. Kh¸i qu¸t vÒ vai trß, t¸c ®éng to lín cña v¨n häc d©n gian ®èi víi v¨n häc viÕt nãi chung ( c¶ ViÖtNamvµ n­íc ngoµi)

  2. V¨n häc viÕt ViÖt Nam ®· chÞu ¶nh h­ëng to lín cña VHDG trªn nhiÒu ph­¬ng diÖn:

  2.1. VÒ ph­¬ng diÖn néi dung: ®Ò tµi, nguån c¶m høng, t­ t­ëng nh©n ¸i, t×nh c¶m l¹c quan, yªu ®êi, t×nh yªu thiªn nhiªn, ®Êt n­íc, t×nh yªu con ng­êi...

  2.2. VÒ ph­¬ng diÖn nghÖ thuËt: ng«n tõ, h×nh ¶nh, c¸ch nãi, c¸c biÖn ph¸p tu tõ, thÓ lo¹i, chÊt liÖu d©n gian...

  3. Thùc hµnh ph©n tÝch vai trß vµ t¸c dông cña VHDG qua mét sè t¸c phÈm v¨n häc viÕt cô thÓ .

   

   

  1. KiÕn thøc

  - HiÓu ®­îc vai trß vµ ý nghÜa to lín cña v¨n häc d©n gian ®èi víi v¨n häc viÕt.

  - N¾m ®­îc c¸c ph­¬ng diÖn v¨n häc viÕt chÞu sù t¸c ®éng to lín cña v¨n häc d©n gian ( vÒ néi dung vµ nghÖ thuËt )

  2. KÜ n¨ng

  - NhËn diÖn ®­îc dÊu Ên cña v¨n häc d©n gian trong mét sè t¸c phÈm v¨n häc viÕt

   - BiÕt ph©n tÝch, chØ ra vai trß vµ t¸c dông cña c¸c yÕu tè v¨n häc d©n gian trong c¸c t¸c phÈm v¨n häc viÕt.

  3. Th¸i ®é

  - HiÓu s©u h¬n, tr©n träng h¬n c¸c gi¸ trÞ cña v¨n häc d©n gian.

  - Cã ý thøc häc tËp vµ vËn dông c¸c gi¸ trÞ cña v¨n häc d©n gian vµo cuéc sèng .

   

   

  - HS ®äc tµi liÖu suy nghÜ theo hÖ thèng c©u hái h­íng dÉn vµ tù rót ra kÕt luËn vÒ c¸c néi dung lín ®· nªu ë cét 1.

  - Thùc hµnh ph©n tÝch vai trß vµ t¸c dông cña v¨n häc d©n gian ®èi víi v¨n häc viÕt lµ chÝnh.

   


  Chuyªn ®Ò 5: NguyÔn Tr·i  - Nhµ t­ t­ëng lín, nhµ v¨n lín.

  Sè tiÕt: 06

   

  Néi dung

  Møc ®é cÇn ®¹t

  Ghi chó

  1. NguyÔn Tr·i, mét nh©n vËt lÞch sö kiÖt xuÊt, toµn tµi, mét nhµ v¨n lín

  2. NguyÔn Tr·i qua th¬ v¨n ch÷ H¸n:

  2.1. T­ t­ëng nh©n nghÜa, tinh thÇn lo n­íc th­¬ng d©n, chñ nghÜa anh hïng.

  2.2. Nh÷ng s¸ng t¹o nghÖ thuËt.

  3. NguyÔn Tr·i qua th¬ v¨n ch÷ N«m:

  3.1. VÞ trÝ lÞch sö cña Quèc ©m thi tËp

  3.2. T©m sù cña nguyÔn Tr·i: T×nh c¶m thiªn nhiªn, nh÷ng t©m sù s©u s¾c vÒ nh©n t©m , thÕ sù.

  3.3. NguyÔn Tr·i víi tiÕng ViÖt, v¨n häc d©n gian vµ quan niÖm thÈm mÜ ®éc ®¸o cña øc Trai.

  4. Thùc hµnh ph©n tÝch néi dung t­ t­ëng vµ c¸c ®ãng gãp nghÖ thuËt cña NguyÔn Tr·i qua c¸c t¸c phÈm v¨n häc cô thÓ ( chó ý nh÷ng t¸c phÈm ®äc thªm vµ ch­a ®­îc häc trong ch­¬ng tr×nh).

  1. KiÕn thøc

  - HiÓu ®­îc vai trß vµ vµ tÇm cì ®Æc biÖt cña NguyÔn Tr·i ë nhiÒu ph­¬ng diÖn : nhµ t­ t­ëng lín, nhµ v¨n ho¸ lín. nhµ v¨n lín...

  - N¾m ®­îc c¸c ®ãng gãp to lín vµ ®éc ®¸o cña NguyÔn Tr·i vÒ t­ t­ëng vµ nghÖ thuËt trong s¸ng t¸c th¬ v¨n.

  2. Kü n¨ng 

  - NhËn diÖn ®­îc c¸c biÓu hiÖn vÒ néi dung t­ t­ëng vµ nghÖ thuËt ®éc ®¸o cña NguyÔn Tr·i trong c¸c t¸c phÈm cña «ng.

   - BiÕt ph©n tÝch, chØ ra gi¸ trÞ néi dung t­ t­ëng vµ nghÖ thuËt ®éc ®¸o trong c¸c t¸c phÈm cña NguyÔn Tr·i..

  3. Th¸i ®é

  - HiÓu s©u h¬n, tr©n träng vµ tù hµo h¬n vÒ cuéc ®êi vµ th¬ v¨n NguyÔn Tr·i.

   

   

   

  - HS ®äc tµi liÖu suy nghÜ theo hÖ thèng c©u hái h­íng dÉn vµ tù rót ra kÕt luËn vÒ c¸c néi dung lín ®· nªu ë cét 1.

  - Thùc hµnh ph©n tÝch c¸c gi¸ trÞ, ®ãng gãp cña NguyÔn Tr·i qua th¬ v¨n lµ chÝnh.


  Chuyªn ®Ò 6: NguyÔn Du – Th¬ ch÷ H¸n vµ TruyÖn KiÒu.

  Sè tiÕt: 06

   

  Néi dung

  Møc ®é cÇn ®¹t

  Ghi chó

  1. NguyÔn Du, mét tr¸i tim lín, mét nghÖ sÜ lín

  2. Th¬ ch÷ H¸n cña NguyÔn Du

  2.1. T©m sù cña nhµ th¬: nçi th­¬ng ®êi, th­¬ng ng­êi

  2.2. Quan niÖm vÒ nghÖ thuËt vµ nghÖ sÜ .

  3. TruyÖn KiÒu – mét t¸c phÈm lín

  3.1. “TiÕng khãc vÜ ®¹i” (Xu©n DiÖu)

  3.2. Tõ Kim V©n KiÒu truyÖn cña Thanh T©m tµi nh©n ®Õn TruyÖn KiÒu cña NguyÔn Du.

  3.3. Sù kÕt tinh nh÷ng tinh hoa cña v¨n ch­¬ng b¸c häc vµ v¨n ch­¬ng b×nh d©n qua mét c¸ tÝnh s¸ng t¹o ®éc ®¸o.

  4. Thùc hµnh ph©n tÝch néi dung t­ t­ëng vµ c¸c ®ãng gãp nghÖ thuËt cña NguyÔn Du qua c¸c t¸c phÈm v¨n häc cô thÓ ( chó ý nh÷ng t¸c phÈm ®äc thªm vµ ch­a ®­îc häc trong ch­¬ng tr×nh. )

  1. KiÕn thøc

  - HiÓu ®­îc t©m hån vµ tµi n¨ng cña nhµ th¬ lín NguyÔn Du.

  - N¾m ®­îc c¸c biÓu hiÖn cña mét tr¸i tim lín, mét nghÖ sÜ lín qua th¬ ch÷ H¸n vµ TruyÖn KiÒu.

  - B­íc ®Çu thÊy ®­îc nh÷ng s¸ng t¹o cña NguyÔn Du qua TruyÖn KiÒu.

  2. Kü n¨ng 

  - NhËn diÖn ®­îc c¸c biÓu hiÖn cña mét tr¸i tim lín, mét nghÖ sÜ lín qua c¸c t¸c phÈm cña NguyÔn Du.

   - BiÕt ph©n tÝch, chØ ra gi¸ trÞ néi dung t­ t­ëng vµ nh÷ng s¸ng t¹o nghÖ thuËt ®éc ®¸o trong c¸c t¸c phÈm cña NguyÔn Du..

  3. Th¸i ®é

  - HiÓu s©u h¬n, cã th¸i ®é tr©n träng vµ tù hµo vÒ mét thi hµo d©n téc vÜ ®¹i : NguyÔn Du

   

   

  - HS ®äc tµi liÖu suy nghÜ theo hÖ thèng c©u hái h­íng dÉn vµ tù rót ra kÕt luËn vÒ c¸c néi dung lín.

  - Thùc hµnh ph©n tÝch c¸c gi¸ trÞ vµ ®ãng gãp cña NguyÔn Du qua th¬ v¨n.


  Chuyªn ®Ò 7:  §Æc tr­ng thi ph¸p v¨n häc trung ®¹i ViÖt Nam.

  Sè tiÕt: 06

   

  Néi dung

  Møc ®é cÇn ®¹t

  Ghi chó

  1. §Æc tr­ng thi ph¸p v¨n häc trung ®¹i ViÖtNam.

  1.1. TÝnh ­íc lÖ phæ biÕn vµ c¸c tÝnh chÊt cña ­íc lÖ v¨n häc trung ®¹i: tÝnh uyªn b¸c vµ c¸ch ®iÖu ho¸; tÝnh sïng cæ; tÝnh phi ng·.

  1.2. Quan niÖm vÒ thiªn nhiªn vµ con ng­êi “thiªn nh©n nhÊt thÓ”; C¶m høng vÒ thiªn nhiªn. Nh©n vËt lÝ t­ëng

  1.3. Quan niÖm vÒ thÓ lo¹i v¨n häc vµ bËc thang gi¸ trÞ c¸c thÓ lo¹i.

  2. Thùc hµnh ph©n tÝch ®Æc tr­ng thi ph¸p v¨n häc trung ®¹i ViÖtNamqua c¸c t¸c phÈm v¨n häc cô thÓ (chó ý nh÷ng t¸c phÈm ®äc thªm vµ ch­a ®­îc häc trong ch­¬ng tr×nh).

  1. KiÕn thøc

  - HiÓu ®­îc tÝnh ­íc lÖ nãi chung vµ ­íc lÖ cña v¨n häc trung ®¹i.

  - N¾m ®­îc c¸c ph­¬ng diÖn thÓ hiÖn ®Æc tr­ng thi ph¸p v¨n häc trung ®¹i ViÖt Nam.

  - B­íc ®Çu thÊy ®­îc c¸i hay, c¸i ®Ñp riªng cña thi ph¸p v¨n häc trung ®¹i qua mét sè t¸c phÈm cô thÓ.

  2. Kü n¨ng

  - NhËn diÖn ®­îc c¸c biÓu hiÖn cña thi ph¸p v¨n häc trung ®¹i qua c¸c t¸c phÈm v¨n häc cô thÓ.

   - BiÕt vËn dông nh÷ng ®Æc tr­ng thi ph¸p v¨n häc trung ®¹i ViÖt Nam ®Ó ph©n tÝch mét t¸c phÈm cô thÓ.

  3. Th¸i ®é

  - Cã ý thøc vËn dông nh÷ng hiÓu biÕt vÒ thi ph¸p v¨n häc trung ®¹i vµo ®äc-hiÓu th¬ v¨n trung ®¹i vµ viÕt bµi ph©n tÝch v¨n häc.

   

   

  - HS ®äc tµi liÖu suy nghÜ theo hÖ thèng c©u hái h­íng dÉn vµ tù rót ra kÕt luËn vÒ c¸c néi dung lín ®· nªu ë cét 1.

  - Thùc hµnh ph©n tÝch c¸c ®Æc tr­ng thi ph¸p v¨n häc trung ®¹i qua th¬ v¨n lµ chÝnh.

   


  Chuyên đề 8: Sử thi cổ đại Hy Lạp, Ấn Độ qua tác phẩm "Ôđixê" của Hômer và "Ramiayana" của Vanmiki

  Số tiết: 04

   

  Nội dung

  Mức độ cần đạt

  Ghi chú

  1. Giới thiệu đầy đủ cốt truyện của Ôđixê và Ramayana

  2. Bối cảnh lịch sử đã sản sinh ra Ôđixê và Ramayana

  3. Hình tượng người anh hùng trong sự nghiệp của cộng đồng (Uylix và Rama).

  4. Hình ảnh mới lạ về thế giới trong khát vọng chinh phục và khám phá của con người cổ đại.

  5. Những nét tương đồng (chủ yếu) và đôi nét khác biệt giữa sử thi Hi Lạp và sử thi Ấn Độ về nội dung và hình thức nghệ thuật qua hai tác phẩm Ôđixê và Ramayana.

   

  1. Kiến thức

  - Nắm được cốt truyện của sử thi Ôđixê Hi Lạp và sử thi Ramayana của Ấn Độ. Hiểu hoàn cảnh lịch sử đã sản sinh ra các sử thi này.

  - Nắm được những đặc trưng cơ bản chung của sử thi cổ đại qua Ôđixê và Ramayana (đề tài, chủ đề, xung đột, nhân vật, những vẻ đẹp của nghệ thuật hoành tráng, màu sắc hào hùng, kỳ vĩ…). Bước đầu thấy được đôi nét về màu sắc riêng của sử thi Hi Lạp và Ấn Độ hai qua tác phẩm Ôđixê và Ramayana.

  1. Kỹ năng

  - Biết phân tích tác phẩm sử thi cổ đại, nhất là chỉ ra được những đặc sắc của bút pháp kỳ vĩ hoá và cảm hứng ca ngợi sự nghiệp người anh hùng của cộng đồng.

  - Nhận diện được dấu ấn của sử thi cổ đại trong một số tác phẩm văn học hiện đại đã học.

  1. Thái độ

  Trân trọng di sản văn học quá khứ của nhân loại.

  Học sinh đọc tư liệu tham khảo về tác giả, tác phẩm, trả lời câu hỏi hướng dẫn và thực hành phân tích trích đoạn.

   

   

   

  Chuyên đề 9: Đặc trưng cơ bản của Thơ Đường qua  c¸c bµi th¬ §­êng  trong chương trình Ngữ văn 10 nâng cao

  Số tiết: 06

   

  Nội dung

  Mức độ cần đạt

  Ghi chú

  1. Đặc trưng cơ bản của thơ Đường

  - Câu từ bằng xác lập những quan hệ tương đồng hay đối lập giữa các sự vật, hiện tượng, giữa không gian, thời gian, giữa các trạng thái tình cảm, giữa tình và cảnh…

  - Ngôn ngữ tinh luyện cao độ với những từ đắt (nhãn tự) gợi được linh hồn của đối tượng thể hiện.

  - Tính hàm súc cao, nhiều bình diện nghĩa dồn nét trong một phạm vi chữ nghĩa rất hạn chế, tạo nên những ý ngoài lời (ý tại ngôn ngoại).

  2. Tìm hiểu kỹ hơn các tác phẩm đọc thêm: Hoàng hạc lầu (Thôi Hiệu), Khuê oán (Vương Xương Linh), Điểu minh giản (Vương Duy) trên các phương diện: hoàn cảnh sáng tác, đề tài, nội dung cảm xúc và ngôn ngữ thơ.

  3. Tìm hiểu trên nét lớn ảnh hưởng của thơ Đường tới thơ Việt qua một vài trường hợp cụ thể.

  4. Thực hành phân tích tác phẩm từ góc độ đặc trưng thể loại thơ Đường và cá tính sáng tạo của tác giả.

  1. Kiến thức

  - Nắm được những đặc trưng cơ bản của thơ Đường, từ đó nhận ra được những đặc điểm ấy trong các bài thơ Đường trong chương trình Ngữ văn 10 nâng cao.

  - Từ chỗ hiểu được những đặc điểm chung của thơ Đường, thấy được:

  + Đặc sắc riêng của từng tác phẩm cụ thể.

  + Nhận diện được phong cách tác giả qua tìm hiểu hoàn cảnh sáng tác, sự lựa chọn thi đề, thi liệu và cấu từ bài thơ.

  1. Kỹ năng

  - Biết phân tích một bài thơ Đường từ đặc trưng thể loại, chỉ ra được chỗ độc đáo của tác giả (thí dụ cách lập tứ của Vương Duy, dụng công ở hình ảnh, ngôn từ của Thôi Hiệu…)

  - Biết nhận ra ảnh hưởng của thơ Đường trong một bài thơ tiếng Việt hiện đại.

  1. Thái độ

  Trân trọng một di sản thi ca của nhân loại, đồng thời có ý thức về nhu cầu cách tân của nghệ thuật thi ca ở mỗi thời.

  Học sinh đọc tài liệu tham khảo, trả lời câu hỏi hướng dẫn và thực hành phân tích tác phẩm.

   

   


  Chuyên đề 10: Sự giàu đẹp của tiếng Việt qua một số bài ca dao, các tác phẩm nôm và diễn nôm thời trung đại trong chương trình Ngữ văn 10 nâng cao

  Số tiết: 07

   

  Nội dung

  Mức độ cần đạt

  Ghi chú

  1. Tiếng Việt rất giàu và đẹp

  - Thế nào là một ngôn ngữ giàu và đẹp

  - Những phương diện thể hiện tiếng Việt rất giàu.

  - Những phương diện thể hiện tiếng Việt rất đẹp.

  2) Phân tích và chứng minh tiếng Việt giàu và đẹp qua một số bài ca dao tiêu biểu

  3) Phân tích và chứng minh tiếng Việt giàu và đẹp qua một số đoạn trích Cung oán ngâm của Nguyễn Gia Thiều, Hàn nho phong vị phú của Nguyễn Công Trứ, các bản diễn nôm Chinh phụ ngâm của Đoàn Thị Điểm, Tỳ bà hành của Phan Huy Vịnh.

  4) Phân tích và chứng minh tiếng Việt giàu và đẹp qua một số đoạn trích Truyện Kiều của Nguyễn Du.

  5) Bài học rút ra từ sự phân tích những áng văn trên

  - Bài học về thái độ đối với tiếng mẹ đẻ

  - Bài học về công phu học tập, trau dồi tiếng Việt.

   

  1. Kiến thức

  - Hiểu được thế nào là sự giàu đẹp của ngôn ngữ.

  - Nắm được các phương diện thể hiện sự giàu đẹp của tiếng Việt.

  - Hiểu được sự giàu đẹp của tiếng Việt qua một  số  bài  ca dao, những tác phẩm nôm và diễn nôm trong chương trình Ngữ văn 10 nâng cao.

  2. Kỹ năng

  - Nhận ra được các biểu hiện về sự giàu, đẹp của tiếng Việt

  - Biết nhận ra và phân tích sự giàu đẹp của tiếng Việt qua một  số  bài  ca dao, các trích đoạn tác phẩm nôm và diễn nôm trong chương trình Ngữ văn 10 nâng cao.

  3. Thái độ

  - Biết nâng niu, quý trọng tiếng mẹ đẻ

  - Có ý thức học tập tiếng mẹ đẻ và góp phần giữ gìn sự giàu đẹp, trong sáng của tiếng Việt.

   

   

   

   

  - Cung cấp tư liệu bàn về  sự trong sáng, giàu có của tiếng Việt.

  - HS đọc tài liệu, suy nghĩ theo hệ thống câu hỏi hướng dẫn và tự rút ra kết luận về sự giàu, đẹp của tiếng Việt qua một  số  bài  ca dao, các tác phẩm nôm và diễn nôm trong chương trình Ngữ văn 10 nâng cao.

  - Thực hành phân tích sự giàu, đẹp của tiếng Việt qua các ví dụ rút từ một  số  bài  ca dao, các đoạn trích tác phẩm nôm và diễn nôm trong chương trình Ngữ văn 10 nâng cao (trọng tâm: ca dao Việt  Namvà Truyện Kiều của Nguyễn Du)

   


  Chuyên đề 11: Những yêu cầu cơ bản của một bài văn hay

  Số tiết: 07

   

  Nội dung

  Mức độ cần đạt

  Ghi chú

  1. Yêu cầu về nội dung và về cách trình bày, diễn đạt của một bài văn hay.

  1.1. Yêu cầu về nội dung:

  a) Trước hết phải có ý đầy đủ và đúng (đúng theo yêu cầu của đề và đúng về kiến thức).

  b) Ý đúng không đủ, phải hay nữa. Ý hay là ý mới, sâu sắc, ý riêng.

  c) Phân loại ý và phương pháp phát triển ý trong một bài văn:

  - Ý thuộc các kiểm bài khác nhau: nghị luận, tự sự, miêu tả, biểu cảm, thuyết minh.

  - Các cấp độ ý: đề tài, chủ đề, luận đề, luận cứ.

  - Cách phát triển ý cho bài văn: Yêu cầu của việc phát triển ý và các cách phát triển ý.

  1.2. Yêu cầu về hình thức, cách diễn đạt về hành văn

  - Thế nào là hành văn hay.

  - Một số phương thức, thủ pháp khai thác khả năng nghệ thuật của ngôn từ tạo nên cái hay trong hành văn.

  2. Luyện tập, thực hành

  a) Nhận diện và phân tích cái hay trong một đoạn văn, một bài văn hay.

  b) Luyện tập phát triển ý theo các kiểu bài : nghị luận, tự sự, miêu tả, biểu cảm, thuyết minh.

  1. Kiến thức

  - Hiểu thế nào là một bài văn hay, các yếu tố tạo nên bài văn hay từ nội dung (lập ý) đến hành văn…

  - Hiểu thế nào là ý của một bài văn, các cấp độ của ý và các loại ý ứng với từng kiểu bài, và nắm được cách phát triển ý cho các kiểu văn bản.

  2. Kỹ năng

  - Biết đánh giá đoạn văn, bài văn hay và biết phân tích những yếu tố tạo nên cái hay của đoạn văn hay bài văn.

   - Biết lập ý cho bài văn theo các kiểu văn bản khác nhau đã học và biết phát triển ý : từ luận đề triển khai ra luận điểm, từluận điểm, xác lập luận cứ.

  - Biết cách thức tạo ra đoạn văn, bài văn hay

  3. Thái độ

  Có ý thức và quyết tâm rèn luyện viết văn hay

  - Cung cấp mẫu về ý hay và đoạn văn, bài văn hay.

  - HS đọc tài liệu lí thuyết và những mẫu văn hay, suy nghĩ theo hệ thống câu hỏi hướng dẫn, tự mình rút ra kết luận thế nào là ý hay, bài văn hay.

  - Thực hành lập ý và tập viết một bài văn hay theo tiêu chuẩn hay: có ý hay, phát triển ý tốt, hành văn hay.

   

   

   

  Chuyên đề 12: Đề văn: phân  tích và luyện tập

  Số tiết: 05

   

  Nội dung

  Mức độ cần đạt

  Ghi chú

  1. Thế nào là một đề văn

  2. Các dạng đề văn cho học sinh giỏi

  2.1. Các dạng đề theo phương thức: tự sự, miêu tả, biểu cảm, thuyết minh

  a) Đề bình thường

  b) Đề mở

  2.2. Các dạng đề nghị luận

  a) Đề bình thường

  b) Đề mở

  2.3. Đề vận dụng tổng hợp các phương thức biểu đạt

  3. Nhận diện và phân tích một đề văn.

  a)  Nhận diện về dạng đề

  b) Phân tích yêu cầu của đề : trọng tâm vấn đề (ND) và phương thức biểu đạt ( phương thức chính và phương thức kết hợp); thao tác nghị luận chính và thao tác kết hợp...

  4. Thực hành nhận  diện  và  phân tích đề.

   

  1. Kiến thức

  - Hiểu thế nào là một đề văn, cấu trúc một đề văn; 

  - Nắm được các dạng đề văn cho học sinh giỏi, yêu cầu về  nội dung và h ình thức có gì khác so với đề văn bình thường.

  - Hiểu các yêu cầu và cách phân tích một đề văn.

  2. Kỹ năng

  - Biết nhận diện một đề văn

  - Biết phân tích một đề văn

  -  Có kĩ năng nhận  diện  và  phân tích  đề  văn thành thạo

  3. Thái độ

  Có ý thức và  tìm hiểu và luyện tập trong việc phân  tích đề văn .

  - Cung cấp các dạng đề văn đa dạng và phong phú , chú ý dạng đề mở.

  - HS đọc tài liệu lí thuyết và các dạng đề văn, suy nghĩ theo hệ thống câu hỏi hướng dẫn, tự mình rút ra kết luận về đề văn và các dạng đề văn.

  - Thực hành nhận diện và  phân tích các dạng đề văn, chú ý các dạng đề cho học sinh giỏi.


  IV. GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

   

  4.1 Kế hoạch dạy học

  Thời lượng dạy học dành cho đối tượng HS chuyên văn là 150 % so với HS học theo Chương trình nâng cao. Thời lượng tăng thêm là 2tiết/ tuần, mçi häc k× häc 35 tiÕt chuyªn ®Ò, tổng cả năm là 70 tiết. Thêi l­îng mçi chuyªn ®Ò ®· ®­îc quy ®Þnh cô thÓ. Với thời lượng trên, các chuyên đề này tập trung nhiều cho hai phần Văn học và Làm văn. Chuyên đề tiếng Việt chủ yếu theo hướng vận dụng, thực hành, không nêu thêm lí thuyết. Gi¸o viªn nªn s¾p xÕp chuyªn ®Ò cã néi dung t­¬ng øng víi néi dung cña SGK ®Ó thuËn tiÖn trong viÖc d¹y häc c¸c néi dung chuyªn s©u.

  KÕ ho¹ch d¹y häc nªn thùc hiÖn linh ho¹t, kh«ng cøng nh¾c, nh»m ®¹t hiÖu qu¶ cao.

  4.2 Nội dung dạy học

             Nội dung dạy học chuyên sâu môn Ngữ văn cho trường THPT chuyên được xây dựng trên các căn cứ cơ bản sau đây:

  - Mục tiêu đào tạo và quy chế của trường chuyên đã ban hành

  - Nội dung chương trình và sách giáo khoa Ngữ văn Nâng cao

  - Văn bản Hướng dẫn nội dung dạy học các môn chuyên- trường THPT chuyên ( năm 2001) của Bộ GD&ĐT

  - Đặc trưng của đối tượng học sinh chuyên văn                                   

  Ngoài các nội dung đã học theo Chương trình và Sách Ngữ văn Nâng cao, các chuyên đề chuyên sâu ở đây được xác định như là các chuyên đề nâng cao của Chương trình nâng cao. Từ yêu cầu Chuẩn kiến thức của chương trình và sách giáo khoa Ngữ văn Nâng cao ( đã được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hµnh) xây dựng thêm một số nội dung chuyên sâu nhằm đáp ứng những yêu cầu và đòi hỏi của đối tượng học sinh giỏi với thời lượng 2tiết/ tuần.

  So với văn bản Hướng dẫn nội dung dạy học các môn chuyên- trường THPT chuyên (gọi tắt là văn bản 2001) của Bộ GD&ĐT, văn bản này có một số điểm điều chỉnh và kế thừa sau đây:

              a) Không phân phối cụ thể chi tiết đến từng tuần học mà chỉ nêu nội dung, yêu cầu cần đạt và thời lượng của các chuyên đề chuyên sâu. Văn bản 2001 chỉ nêu tên các nội dung dạy học, ghép nội dung học hàng ngày với nội dung nâng cao và phân phối theo thời lượng 6 tiết /tuần.

              b) GV dạy các lớp chuyên văn thực hiện đúng phân phối chương trình Ngữ văn Nâng cao dành cho học sinh ban KHXH-NV (4 tiết/ tuần), sau đó dành các buổi dạy riêng theo các chuyên đề trong văn bản này cho đủ 2 tiết /tuần.

              c) Tiếp thu một số nội dung và định hướng ghi trong mục các Chuyên đề hội thảo ( trang 73 văn bản 2001) nhưng có điều chỉnh cho phù hợp với Chương trình và SGK Ngữ văn Nâng cao.

              d) Trên cơ sở các chuyên đề nêu ở bản hướng dẫn này, các địa phương có thể vận dụng một cách linh hoạt để thực hiện nội dung chuyên sâu (2tiết/tuần) bằng cách: bớt thời lượng một số chuyên đề nêu ở đây, thay vào đó những chuyên đề tự biên soạn hoặc tăng thời lượng cho những bài có nội dung mới và khó để phù hợp với trình độ thực tế HS của trường sở tại.

  4.3. Về phương pháp và phương tiện dạy học

  Quán  triệt tinh thần đổi mới phương pháp dạy học đã ghi trong CT Ngữ văn THPT, khắc phục lối dạy học thầy đọc- trò chép, phát huy tính tích cực chủ động của người học, hình thành và rèn luy ện cho HS năng lực đọc- hiểu văn bản văn học. Dạy học theo chuyên đề nâng cao (chuyên sâu) không có gì xa lạ với GV và HS các trường chuyên. Thực ra đây là hình thức phù hợp nhất với đối tượng HS này. Tuy vậy dạy học một chuyên đề như thế nào cho có hiệu quả không phải GV nào cũng thực hiện tốt. 

  Muốn đề ra được phương pháp thích hợp cần xác định rõ đối tượng, tính chất và các nội dung dạy học chuyên đề. Về lí thuyết, thuận lợi lớn nhất khi dạy các chuyên đề chuyên sâu là đối tượng người học tương đối thuần nhất, cùng loại. Đó là những HS khá giỏi, cùng sở thích, nguyện vọng...) vì thế người dạy dễ vận dụng một loại phương pháp nào đó tương ứng, thích hợp.  Khó khăn lớn nhất của hình thức dạy học này là yêu cầu tính tự giác học tập của HS. Về cơ bản, các chuyên đề nhằm hướng dẫn HS đọc và học ở nhà. Nội dung kiến thức và kĩ năng tập trung vào một vấn đề nào đó nâng cao, tương đối hoàn chỉnh, trọn vẹn nên dung lượng bài học khá lớn.

  Nhìn chung các phương pháp dạy học chuyên đề về cơ bản thống nhất với các phương pháp dùng trong những giờ học chính khoá. Tuy nhiên vấn đề quan trọng là sử dụng các phương pháp ấy như thế nào. Điểm khác cơ bản là phải căn cứ vào đối tượng người học, đặc điểm và tính chất của các loại chuyên đề mà lựa chọn các phương pháp một cách phù hợp. Với đối tượng đã xác định, khi dạy các chuyên đề này, GV nên giao cho HS chuẩn bị kĩ ở nhà, sau đó chủ yếu tổ chức cho các em trình bày, thuyết trình các nội dung đã chuản bị; sau đó trao đổi, thảo luận, bổ sung, chỉnh lí và HS tự rút ra những kết luận cần thiết. Hai nhóm phương pháp thường được vận dụng ở đây là:

  - Các phương pháp hướng dẫn học sinh làm bài tập nghiên cứu .

  - Các phương pháp sưu tầm, phân loại, thu thập  và tra cứu tư liệu…

  Xuất phát từ đặc điểm và tính chất cơ bản của các chuyên đề, chúng tôi xin nêu lên một số gợi ý về phương hướng dạy học các nội dung

  chuyên đề nâng cao môn Ngữ văn trong trường THPT chuyên sau đây:

  a) Những công việc chuẩn bị

  Kết quả của bước chuẩn bị là xác định được một số điểm cần lưu ý về nội dung kiến thức, kĩ năng và phương hướng tổ chức dạy học cho chuyên đề sẽ dạy học. Muốn thế cần tiến hành một số công việc sau:

  - GV đọc, nghiên cứu, thu thập tài liệu, biên soạn giáo án và chuẩn bị tư liệu giảng dạy về chuyên đề.

  -  Hướng dẫn HS chuẩn bị , thu thập tư liệu, nghiên cứu nội dung chuyên đề ở nhà bằng những chỉ dẫn cần thiết.

  -  Xác định đối tượng học và nội dung dạy học

  -  Lựa chọn hình thức tổ chức dạy học chủ yếu: tổ chức cho HS trình bày và trao đổi trên lớp;  hướng dẫn học sinh làm bài tập nghiên cứu …

  b) Các bước lên lớp một chuyên đề chuyên sâu

  Bước 1:  Giới thiệu mục đích, ý nghĩa và yêu cầu cần đạt của chuyên đề.

  Bước 2: Tổ chức cho HS hoạt động học tập, trao đổi theo phần gợi ý thực hiện đã nêu trong tài liệu học tập của HS.

              Do nội dung kiến thức và kĩ năng của 1 chuyên đề thường rất nhiều, nên GV cần chia ra và xác định công việc ở mỗi tiết học cho phù hợp. Phần gợi ý thực hiện trong các chuyên đề thường đã nêu hướng và cách hoạt động, vì thế GV dựa vào đó mà điều hành tiết học. Tinh thần cơ bản của bước 2 là: Nêu vấn đề và yêu cầu HS làm việc trao đổi theo nhóm (trước các vấn đề khó, phức tạp, có nhiều ý kiến khác nhau) hoặc trình bày ngay ý kiến của mình đã suy nghĩ, chuẩn bị ở nhà.  Thời lượng dành cho bước 2 là nhiều nhất.

  Bước 3: Tổng kết, rút kinh nghiệm sau khi học xong chuyên đề.

              Do mỗi chuyên đề có dung lượng kiến thức và kĩ năng khá lớn, lại học thành nhiều tiết vì thế mỗi chuyên đề cần dành một thời gian nhất định để tổng kết và khắc sâu một số kiến thức và kĩ năng cần chú ý nhất. Cuối cùng là cần nêu những lưu ý, rút kinh nghiệm về việc học tập của HS. Khuyến khích HS phát biểu ý kiến đóng góp về cách dạy, cách học, cách kiểm tra đánh giá…

              Đối với các trường chuyên do điều kiện thiết bị dạy học và cơ sở vật chất khá đầy đủ, GV cần tổ chức và hưóng dẫn HS sử dụng máy tính, ứng dụng công nghệ thông tin vào việc thu thập tư liệu trên mạng Internet, theo dõi các cuộc tranh luận văn học, những vấn đề thời sự văn học... GV cũng cần biết sử dụng mày tính vào việc trình bày bài giảng bằng các phần mềm thông dụng ( như Powerpoint), biết khai thác kho tư liệu văn học vô cùng phong phú trên mạng bằng các công cụ tìm kiếm như Google.com hoặc Vinaseek.com ...

  4. 4 Về đánh giá kết quả học tập của học sinh

  Sau khi học hết một hay vài chuyên đề cần phải có hình thức kiểm tra đánh giá. Nhìn chung hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học chuyên đề cũng không có gì khác so với các hình thức của nội dung chính khoá. Tức là cũng có những hình thức kiểm tra như sau :

  - Kiểm tra bằng bài viết .

  - Kiểm tra miệng .

  - Chấm bài tập nghiên cứu và sổ tay ghi chép việc học ở nhà .

  Cần suy nghĩ để đổi mới không chỉ nội dung kiểm tra mà cả cách thức kiểm tra đánh giá để có thể hạn chế được tính chủ quan, cảm tính của người đánh giá.

  4.5  Danh mục tài liệu tham khảo

  Để nâng cao trình độ chuyên sâu, HS chuyên văn không thể chỉ nghe giảng trên lớp mà quan trọng là phải đọc thêm tài liệu, sách , báo... Vấn đề quan trọng là phải biết chọn lọc để đọc, không nên đọc tràn lan. Trong điều kiện hiện nay, nguồn tài liệu và sách tham khảo quá nhiều gây nên tình trạng vừa thừa, vừa thiếu, GV cần hướng dẫn HS đọc thêm một số tài liệu, sách báo cần thiết sau đây:

  Dành cho phần văn học dân gian:

  1)      Tục ngữ ca dao dân ca Việt Nam - Vũ Ngọc Phan Nxb KHXH. 1978 ( in lần thứ năm)

  2)      Văn học dân gian Việt Nam – Hoàng Tiến Tựu – Nxb GD. 1998

  3)      Tuyển tập truyện cổ tích Việt Nam- Chu Xuân Diên- Lê chí Quế- Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội. 1996

  4)      Nghiên cứu  sử  thi Việt  Nam – Phan Đăng Nhật - Nxb KHXH. 2001

  5)      Sử thi anh hùng Tây Nguyên – Võ Quang Nhơn- NXB GD. 1997

  6)      Phân tích tác phẩm văn học dân gian - Đỗ Bình Trị – Nxb GD. 1995

  7)      Kể chuyện thành ngữ, tục ngữ - Hoàng Văn Hành ( chủ biên) - Viện Ngôn ngữ học - Nxb KHXH. 1999

  8)      Tiếng cười dân gian Việt Nam- Trương Chính- Tạ Phong Châu- NXB KHXH. 1979

  9)      Thi pháp ca dao – Nguyễn Xuân Kính – Nxb KHXH. 1991

   Dành cho phần văn học trung đại:

  1)      Văn học Việt Nam ( thế kỉ X – nửa đầu thế kỉ XVIII) -  Đinh Gia Khánh- NXB GD. 2000

  2)      Nguyễn Trãi- Về tác gia và tác phẩm - Nxb GD. 1999

  3)      Nguyễn Du - Về tác gia và tác phẩm - Nxb GD. 2002

  4)      Từ điển truyện Kiều- Đào Duy Anh- NXBKHXH. 1974

  5)      Nguyễn Du- một trái tim lớn, một nghệ sĩ lớn- Hoài Thành toàn tập, tập II. 1998.

  6)      Một phương diện của thiên tài Nguyễn Du- Từ Hải- trong Bình luận văn chương Hoài Thanh –NXB GD 1998

  7)      Tìm hiểu phong cách Nguyễn Du trong truyện Kiều- Phan Ngọc- NXB KHXH. 1985

  8)      Từ điển điển cố văn học trong nhà trường - Nguyễn Ngọc San ( chủ biên)- Nxb GD. 1998

  9)      Thi pháp Truyện Kiều – Trần Đình Sử – Nxb GD. 2002

  10)  Giảng văn truyện Kiều - Đặng Thanh Lê- NXBGD. 1998

  11)  Mấy vấn đề về thi pháp văn học trung đại.  Trần Đình Sử- Nxb GD. 1997

  12)  Đến với bài thơ hay – Lê Trí Viễn – Nxb GD. 2000

  13)   Phác thảo đặc trưng thi pháp văn học trung đại Việt Nam- Văn bồi dưỡng HS giỏi THPT- Nguyễn Đăng Mạnh- ĐHQG Hà Nội 2002.

  14)  Bình giảng thơ nôm Đường luật – Lã Nhâm Thìn – NXB GD 2002.

   Dành cho phần văn học nước ngoài:

  1)      Tác gia tác phẩm văn học nước ngoài trong nhà trường- NXB GD- 1999, 2000

  2)      Thi pháp thơ Đường – Nguyễn Khắc Phi- Trần Đình Sử – Nxb Đà Nẵng 1997

  3)      Thơ văn cổ Trung Hoa- Mảnh đất quen mà lạ - Nguyễn Khắc Phi – Nxb GD 1998

  4)      Bashô và thơ Haiku- Phan Nhật Chiêu- NXB Văn học. H. 1994

  5)      Chân dung các nhà văn thế giới – Lưu Đức Trung ( chủ biên) - NXB GD. 2004

   Dành cho phần lí luận văn học

  1) Lí luận văn học - Tập một – Phương Lựu, Trần Đình Sử, Lê Ngọc Trà – NXBGD 1986

  2) Lao động nhà văn – A.Xâytlin (Hoài Lam và Hoài Li dịch) – Hai tập – NXB Văn học 1968

  3) Từ trong di sản – NXB Tác phẩm mới, 1981

  4) Đời viết văn của tôi - Nguyễn Công Hoan – NXB Văn học, 1971.

  5) Một số kinh nghiệm viết văn của tôi – Tô Hoài – NXB Văn học, 1960.

  6) Hỏi chuyện các nhà văn - Nguyễn Công Hoan – NXB Tác phẩm mới, 1977

  Dµnh cho tiếng Việt và làm văn

  1)      Từ điển tiếng Việt 2000 -  Viện Ngôn ngữ học

  2)      Từ điển thuật ngữ văn học-  Lê Bá Hán, Trần  Đình Sử, Nguyễn Khắc Phi- nxb GD, 2005

  3)      Tiếng Việt, văn Việt, người Việt - Cao Xuân Hạo - Nxb Trẻ. 2001

  4)      Văn bồi dưỡng Học sinh giỏi THPT- Nguyễn Đăng Mạnh ( chủ biên) – Nxb ĐHQG Hà Nội .2002

                                                                                                                                 


  Nhắn tin cho tác giả
  Từ Thị Thúy Nhẫn @ 15:54 14/05/2014
  Số lượt xem: 3658
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến

  Chào mừng quý vị đến với Góc nhìn cuộc sống.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.